dzidziusiowakraina.pl

Blog tematyczny o parentingu, zdrowiu i tematyce lifestyle.

Lifestyle

Ulga na dziecko 2022

Ulga na dziecko 2022

Jednym z najczęściej występujących odliczeń podatkowych w rozliczeniu PIT jest ulga prorodzinna, zwana potocznie ulgą na dziecko. W zeznaniu podatkowym za rok 2022 można odliczyć taką ulgę od podatku oraz uzyskać zwrot niewykorzystanej ulgi, jeśli nie udało się z niej skorzystać ze względu na zbyt niskie zarobki. Jest to kluczowa zmiana jeśli chodzi o ulgę na dziecko w 2022 roku. Wszystkie pozostałe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej pozostały niezmienione. Jak prawidłowo rozliczyć PIT oraz czym są tzw. e-pity? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.

Ulga na dziecko 2022 – komu przysługuje?

Ulga na dziecko 2022 – z ulgi mogą skorzystać rodzice, którzy posiadają władzę rodzicielską oraz prawni opiekunowie dziecka. W tym drugim przypadku wymagane jest jednak, aby dziecko mieszkało wraz z opiekunami. Ulga prorodzinna przeznaczona jest również dla rodzin zastępczych, jeśli dziecko zamieszkuje z taką rodziną i pełni ona prawnie ustaloną władzę rodzicielską.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, których dzieci są małoletnie, otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub są uczniami do 25 roku życia.

Odliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga opiekunów prawnych. Oznacza to, że mogą oni odliczyć od podatku kwotę w proporcjach, którą wcześniej ustalili między sobą. W przypadku braku porozumienia między dwiema osobami rozliczającymi PIT kwotę należy odliczyć w dwóch równych częściach. W pozostałych przypadkach 100% ulgi może odliczyć podatnik, u którego dziecko posiada miejsce zamieszkania ustalone prawnie.

ulga na dziecko 2022

Czy można odliczyć ulgę na pełnoletnie dziecko?

Istnieje możliwość odliczenia ulgi na pełnoletnie dziecko, pod warunkiem że jest ono uczniem i nie ukończyło jeszcze 25 roku życia. Pod pojęciem „uczeń” należy rozumieć osobę, która uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub policealnej, na studia wyższe, na wszelkiego rodzaju uczelnie publiczne i niepubliczne lub na kolegia nauczycielskie.

Czy da się rozliczyć PIT online?

W dzisiejszych czasach istnieje możliwość rozliczenia PIT-u bez konieczności wypełniania papierowego formularza i dostarczania go do Urzędu Skarbowego. Obecnie wypełnia się tzw. e-pity, czyli elektroniczne dokumenty, które automatycznie po wypełnieniu wysyłane są do urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.
W przypadku jeśli zapomnimy rozliczyć PIT online, Urząd Skarbowy rozliczy go za nas bez uwzględnienia wszelkich ulg podatkowych. Warto więc pamiętać o tym, aby rozliczyć PIT w terminie.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij