dzidziusiowakraina.pl

Blog tematyczny o parentingu, zdrowiu i tematyce lifestyle.

Zdrowie

Przeliczanie witamin i jego znaczenie

Przeliczanie witamin i jego znaczenie

Osoby odpowiadające za wykonywanie leków recepturowych zdają sobie sprawę z tego, że poprawność tej czynności jest wypadkową wielu czynników. Jednym z nich jest odważanie surowców we właściwy sposób, szczególnie ważne wtedy, gdy w grę wchodzą witaminy i minerały. Niekiedy problem daje o sobie znać już w momencie odczytywania z recepty ilości konkretnych składników. Osoby wystawiające recepty nie zawsze zapisują je przecież w takich samych jednostkach. Jak zatem powinno wyglądać przeliczanie witamin?

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące:

  • roli witamin w lekach recepturowych
  • jak wygląda przeliczanie witamin

Witaminy w lekach recepturowych

W wielu lekach recepturowych to właśnie rola, jaką mają do odegrania witaminy, jest uważana za kluczową. Pojawiają się przede wszystkim w maściach, płukankach do gardła oraz w tych płynach, które są stosowane bezpośrednio na skórę. Mamy z nimi jednak do czynienia także w czopkach i globulkach. Najczęściej pojawia się w tym kontekście witamina A, farmaceuci często stają jednak przed koniecznością przeliczania witaminy E oraz D3. Niejednokrotnie konieczne jest też przygotowanie mieszaniny witaminy A oraz D3, bo właśnie połączone ze sobą witaminy te znakomicie się uzupełniają.
Gdy analizujemy wykorzystanie witamin w recepturze aptecznej, szybko możemy dostrzec, że wykorzystuje się je w postaci płynnej. Generuje to sporo wyzwań. Preparaty stosowane w charakterze surowców farmaceutycznych mogą się różnić między sobą na co najmniej kilka sposobów. Najczęściej wspomina się w tym kontekście o stężeniu substancji czynnej, choć nie bez znaczenia jest również ich gęstość oraz zawartość substancji pomocniczych. Te ostatnie muszą być poddane szczególnie starannej analizie. Niejednokrotnie nie tylko powodują niezgodności, ale również przyczyniają się do tego, że lek jest nietrwały, a jego działanie – niezgodne z oczekiwaniami przepisującego go lekarza.

Jak wygląda procedura przeliczania witamin?

Już samo odczytywanie ilości poszczególnych składników recepturowych z przygotowanej przez lekarza recepty może się okazać problematyczne. Lekarz nie zawsze posługuje się przecież gramami chętnie odwołując się również do mililitrów oraz jednostek międzynarodowych. Niezbędne jest więc dysponowanie wiedzą na temat tego, ile gramów lub kropli preparatu powinno zostać odważone. Zapis objętościowy może być w tym kontekście szczególnie problematyczny. Wymaga od farmaceuty ustalenia gęstości danego preparatu, a następnie wyliczenia masy roztworu witaminy niezbędnego do odważenia.
Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wtedy, gdy na recepcie pojawiają się jednostki międzynarodowe. W takim przypadku konieczne jest przeliczenie konkretnej wielkości na objętość preparatu witaminowego, potem zaś – na jego masę. W ulotce przygotowanej przez producenta zazwyczaj można znaleźć informację na temat tego, ile jednostek międzynarodowych konkretnej witaminy mieści się w każdym mililitrze preparatu. Dość skutecznym sposobem jest także odliczanie liczby kropel przeznaczonych do wykonania leku, choć i w tym przypadku zalecane jest posiłkowanie się informacjami podanymi przez producenta.

Udostępnij